เด็กคอนเจ๋ง คว้าอันดับโรงเรียนเก่งที่สุดในภาคใต้

ผลสอบ O-NET จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปี 2561 เผยผลการจัดอันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในภาคใต้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประเภทโรงเรียน สพฐ. ขนาดใหญ่ขึ้นไป โดยโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้วยกันทั้งหมด 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุด 25 อันดับแรกของภาคใต้ อ้างอิงผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 (ภาพประกอบ)

Written by