เด็กเรียนอย่างเราๆ นั้นทันโลก ทันเทคโนโลยี เราจะมีแอปพวกนี้ไว้ติดเครื่อวเสมอ เป็นแอปที่มีประโยชน์ เหมาะแก่การดาวน์โหลดมาไว้ ใครมีแอปพวกนี้ก็ถือว่ามีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นเด็กเรียนดีๆ นี่เอง