5 แอป ที่เด็กเรียนต้องมี ให้สมกับการเป็นเด็กเนิร์ด!

เด็กเรียนอย่างเราๆ นั้นทันโลก ทันเทคโนโลยี เราจะมีแอปพวกนี้ไว้ติดเครื่องเสมอ เป็นแอปที่มีประโยชน์ เหมาะแก่การดาวน์โหลดมาไว้ ใครมีแอปพวกนี้ก็ถือว่ามีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นเด็กเรียนดีๆ นี่เอง

Dictionary Apps

1.Dictionary แอปพลิเคชั่นดิกชันนารี่ สำหรับค้นหาคำศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอื่นๆ ใครดาวโหลดไว้ติดเครื่องจะดูเป็นคนใฝ่รู้ ใฝ่เรียนเอามากๆ

Sudoku Apps

2. SUDOKU เด็กเรียนมักจะไม่ปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน์ ตอนพักกลางวันมักจะหยิบโทรศัพท์มาเพื่อเล่นเกมส์ SUDOKU ลับสมองให้มีความคมกริบอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยรักษาตำแหน่งที่ 1 ของห้องไว้ได้

Diary Apps

3. แอปเขียน Diary เด็กเรียนอย่างเราๆ ต้องรู้จักเขียนบันทึกประจำวัน รู้จักจดบันทึกสิ่งที่พบเจอ และสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมในแต่ละวัน การเขียนนอกจากจะเพิ่มรอยหยักในสมองได้ดีแล้ว ยังเป็นการฝึกภาษาทำให้เขียนได้อย่างสละสลวยอีกด้วย

World Map Apps

4. World Map แอปแผนที่โลก เด็กเรียนอย่างเราต้องรอบรู้ทั่วโลก จะรู้แค่ในประเทศไม่ได้ ต้องรู้จักประเทศแปลกๆ ประเทศที่เรียกชื่อยากๆ ต้องรู้การแบ่งเขตสภาพอากาศ ปัจจัยที่ทำให้เกิดอาชีพของประเทศนั้นๆ เพื่อโตขึ้นจะนำความรู้ที่สั่งสมมาพัฒนาประเทศได้ (ให้สมกับแว่นที่ค้ำตาอยู่ จะลดละศักดิ์ศรีไม่ได้)

Cartoon Apps

5. แอปอ่านการ์ตูน อ่านฟิค เด็กเรียนอย่างเราๆ นั้นชอบอ่าน และการอ่านเรื่องสนุกๆ ตลกๆ ก็ทำให้ผ่อนคลาย อีกทั้งการ์ตูนยังให้แง่คิดที่ดีอีกด้วย ไม่ใช้สิ่งที่ไร้สาระซะหน่อย

Written by