ศาลยกฟ้องครูปรีชาคืออะไร ใครไม่เข้าใจฟังทางนี้ !

ครูปรีชา ฟ้อง หมวดจรูญในคดีอาญาข้อหายักยกทรัพย์และรับของโจร

ครูปรีชา คือ โจทย์ (ผู้ฟ้อง)

หมวดจรูญ คือ จำเลย (ผู้ถูกฟ้อง)

ศาลยกฟ้อง คือ จำเลย (ผู้ถูกฟ้อง/หมวดจรูญ) ไม่มีความผิด

เมื่อศาลยกฟ้อง ความหมายก็คือการไร้ความผิดของผู้ที่เป็นจำเลย หรือการที่คดีนั้นอาจจะไม่สมควรเป็นมูลเหตุให้ฟ้องกันได้ ซึ่งหลักการณ์และเหตุผล ซึ่งจะอธิบายให้เห็นกันชัดเจนที่คดีอาญา นับเป็นคดีที่มีข้อกังขาเกี่ยวกับการยกฟ้องสูงและคดีอาญามักจะพลิกได้อยู๋เสมอขึ้นอยู่กับปัจจัยมากมาย การยกฟ้องของคดีอาญาในกฎหมายกล่างไว้ว่า

ในมาตรา 227 กล่าวไว้ในใจความว่า ศาล หรือก็คือผู้พิพากษา พิจารณาโดยใช้ดุลพินิจชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวง อย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำผิดจริง และจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้น และเมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่า จำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย

เหตุที่จะทำให้เกิดการยกฟ้องนั้นมีด้วยกัน 3 เหตุซึ่งได้มีอยู่ในมาตรากฎหมาย มาตราที่ 185 ว่า ถ้าศาลเห็นว่าจำเลยมิได้กระทำผิดก็ดี การกระทำของจำเลยไม่มีความผิดก็ดี คดีขาดอายุความก็ดี หรือมีเหตุตามกฎหมายที่จำเลยไม่ควรรับโทษก็ดี ให้ศาลยกฟ้อง

จากมาตราดังกล่าวแยกออกมาให้เข้าใจง่ายได้ว่า เหตุที่ศาลจะยกฟ้องคือ เหตุ3 ประการ ได้แก่

1.พิสูจน์ได้ว่าจำเลยไม่ได้ทำความผิดตามที่โจทย์ฟ้อง การกระทำของจำเลยที่กล่าวหามานั้นพิสูจน์ได้ว่าทำแล้วไม่ผิดหรือการกระทำทำได้ไม่ผิดนั่นเอง

  1. 2. มีเหตุตามกฎหมายหรือเนื้อความที่กฎหมายกำหนดว่าจำเลยไม่จำเป็นต้องรับโทษที่ทำ เช่นการกระทำในหน้าที่ ตำรวจยิงผู้ร้ายด้วยสมควรแก่เหตุและทำไปตามหน้าที่ เป็นต้น
  1. 3. คดีขาดอายุความ หมายถึงการฟ้องใด ๆ ก็ตามหลายกรณีของคดีมีอายุความที่สามารถฟ้องได้ในเวลาที่กำหนด แต่ถ้าโจทย์ไม่ดำเนินการฟ้องในเวลา เมื่อเลยเวลาไปแล้วก็ไม่สามารถฟ้องได้ ถ้ามีการฟ้องมาศาลก็ให้ยกฟ้องในที่สุด

ข้อมูลกฎหมาย: judicialaccountability.org

แบ่งปัน

Thailand Today

เที่ยวตรง ฉับไว และเชื่อถือได้

คุณอาจสนใจ

กากบาทกลางฝ่ามือ ลายมือของผู้มีบุญวาสนา

จันทร์ มิ.ย. 10 , 2019
ผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ บางตำราท่านว่าเป็นผู้ […]